- PERISTALTICKÉ PUMPY -

Peristaltické pumpy jsou používány především ve farmacii pro dávkování tekutin včetně vysoce sterilních roztoků.

Výhodou plnění peristaltickou pumpou je, že v kontaktu s produktem je pouze dávkovací hadice a přechod na jiný produkt je velice snadný pouhou výměnou produktové hadice.

Peristaltické pumpy se dodávají ve dvou velikostech a volba průměru hadic umožňuje dávkování od 1 do 1000 ml.