» Automatické stavěcí zařízení «

  • široká škála podávaných obalů od malých lahviček po kanystry
  • velký rozsah možností strojů z hlediska výkonu
  • snadná přestavba formátu s minimem nákladů na výměnné díly
  • možnost sekundární orientace obalů a víček

Ansa 800

Stavěčky malých lahviček jsou určeny pro použití především ve farmacii a kosmetice. Dále jsou používány i pro orientaci lahviček na plnění E cigaret apod. Lahvičky jsou vysypány do bubnu, z něhož jsou v horizontální poloze přesunuty na pás a zde jsou pomocí speciálního mechanického obraceče zorientovány hrdlem do jednoho směru. Poté jsou pomocí systému bočních pásů postaveny do vertikální polohy a dále pokračují po dopravníku do plnicího stroje.

Ansa 1000- 2000

Stavěčky kanystrů jsou používány všude tam, kde je potřeba automaticky podávat lahve a kanystry na vstupní dopravník plnicí linky. U většiny obalů je hrdlo umístěno excentricky, takže je nutno zařadit za stavěčku systém tzv. sekundární orientace, pomocí něhož jsou obaly zorientovány v jednom směru a pokračují dále k plnicímu stroji.

Ansa Viber

Vibrační zařízení na orientaci víček a vibrační dráhy jsou určeny především k orientaci a dopravě uzávěrů k uzavírací jednotce stroje. Uzávěry jsou nasypány do vibračního bubnu a zde jsou pomocí šroubovice a systému vzduchových trysek zorientovány a navedeny do dráhy, a dále přesunuty do uzavírací stanice. Zařízení na orientaci víček jsou vyráběna ve 3 velikostech s průměrem 600,400 a 250 mm.