» Pharmline «

Plnicí a uzavírací monobloky se používají k plnění ampulí, lahví a sklenic a jejich uzavírání šroubovacími, narážecími a twist-off uzávěry. Možná je i aplikace lyofilizační zátky a následného zapertlování.

Plnicí a uzavírací monobloky se používají především ve farmacii a kosmetice. Své místo mají i v potravinářských provozech především tam, kde jsou omezené prostorové možnosti pro umístění plnicí linky se samostatným plnicím a uzavíracím strojem. Monobloky jsou používány především pro plnění menších objemů.

Plnicí a uzavírací monobloky jsou vyráběny ve dvou verzích, PHARMLINE 1 s výkonem do 2600 lahví (ampulí) za hodinu a PHARMLINE 2 s výkonem do 5200 lahví (ampulí) za hodinu.

Ve farmacii jsou jako dávkovací čerpadla používány především peristaltické pumpy, popřípadě průtokoměry, v potravinářství Lobe pumpy, v kosmetice především zubová čerpadla.

Jako podavače víček se používají především vibrační orientátory, v omezené míře i rotační podavače.

Uzavírací hlava je poháněna servomotorem s přesným nastavením momentu z panelu.

Farmaceutické monobloky jsou vyráběny v souladu s požadavky GMP a FDA, součástí dodávky může být validační dokumentace a komplexní zajištění instalační, operační a procesní kvalifikace.